Atsparumas šalčiui: Užšąla (klijų jungtis yra atspari šalčiui)
Atviras laikas: apytikr. 20 min. (+20 °C, 50 % RH)
Grindų pagrindo drėgnumas: betonas: maks. 3,0 w-% arba 80 % RH; medis: 8–12 %
Naudojimo temperatūra: +18–25 °C
Padengimas: 1,7 m²/l
Pakuotės dydžiai: 15 l
Rišiklio rūšis: PVAC
Sandėliavimas: Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C, 18 mėn. Po ilgo saugojimo prieš naudojant išmaišyti.
Tankis/santykinis svoris: apytikr. 1,3 kg/l