Atsparumas šalčiui: užšąla
Darbo laikas: drėgnasis sukibimas: 0–20 min.; vėlusis drėgnasis sukibimas: 20–40 min (23 °C, 50 % RH)
Grindų pagrindo drėgnumas: betonas: maks. 85 % RH; medis: 8–12 %
Naudojimo temperatūra: +18–25 °C
Padengimas: 4-6 m²/l; 200–300 g/m²
Pakuotės dydžiai: 15 l
Rišiklio rūšis: Akrilato kopolimeras
Sandėliavimas: Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C, 18 mėn. Po ilgo saugojimo prieš naudojant išmaišyti.
Tankis/santykinis svoris: 1,2 kg/l